Pilot Afvalwaterzuivering efficiënter en goedkoper

Waterschap Zuiderzeeland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen de biogasproductie op hun afvalwaterzuiveringsinstallaties maximaliseren. De komende maanden werken zij aan pilotprojecten waarbij ze twee verschillende slibgistingstechnologieën van Royal HaskoningDHV testen. De nieuwe methodes verminderen de hoeveelheid slib die overblijft uit het afvalwaterzuiveringsproces. […]

Lees meer...

[Video] De weg naar gezond water

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt op een unieke manier samen met andere waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en hun partners in Rijn-West om (trek)vissen te helpen migreren. Rijn-West is een samenwerkingsverband dat voortkomt uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Als toegangspoort van de zee naar […]

Lees meer...

De afgelopen dagen worden er op diverse plekken in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard dode vissen aangetroffen. Het betreft voornamelijk de Krimpenerwaard. Zuurstoftekort in het water Vissen sterven vaak als gevolg van zuurstoftekort in het water, bijvoorbeeld door krooslagen die […]

Lees meer...
1 5 6 7