Verkiezingsprogramma

VERKIEZINGSPROGRAMMA  2015 – 2019

SGP-ChristenUnie

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en de ChristenUnie hebben met een gezamenlijke lijst deelgenomen aan de waterschapsverkiezingen in uw gebied. De beide partijen hebben de afgelopen zes jaar in een gezamenlijke fractie intensief en constructief met elkaar samengewerkt. Deze samenwerking willen we voortzetten voor de nieuwe bestuursperiode 2015 – 2019. Bij beide partijen staan inmiddels ervaren bestuurders aan het roer die een belangrijke bijdrage aan het waterschapbestuur hebben geleverd en dus over veel ervaring en deskundigheid beschikken.

In de bestuursperiode 2009-2015 zijn mede door onze inbreng in zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur een aantal successen geboekt. Het gaat te ver om op alle successen in te gaan, maar enkele willen wij toch benoemen, reëel baggerbeleid, duurzaam financieel beheer, up-to-date peilbesluiten en veilige dijken. Verderop meer.

Goed waterbeleid en waterbeheer maakt duurzaam wonen, werken en recreëren mogelijk.Met goed waterbeleid en waterbeheer wordt vorm gegeven aan het bouwen en bewaren van ons land. Daarnaast vormt water vooral de basis voor een duurzame inrichting van onze woon- en leefomgeving.

Die verantwoordelijkheid willen de SGP en de ChristenUnie vanuit hun gedachtegoed graag op zich nemen. U kunt daarbij helpen door uw stem op de SGP-ChristenUnie uit te brengen. Dan kiest u voor deskundigheid, integriteit en verantwoord rentmeesterschap.

Verkiezingsprogramma HHSK 2015-2019 (PDF)