Waterschap

Schieland en de Krimpenerwaard is als waterschap een functionele overheid. Net als gemeenten staan waterschappen onder toezicht van de provincie. In Nederland bestaan nu nog 24 waterschappen. Schieland en de Krimpenerwaard is per 1 januari 2005 tot stand gekomen na een fusie tussen het hoogheemraadschap van Schieland en het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard en een deel van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden.

Schieland en de Krimpenerwaard zorgt als waterschap voor droge voeten en schoon water in een bepaald gebied. Het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard strekt zich uit tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Binnen dit gebied zorgt Schieland en de Krimpenerwaard voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, het waterpeil en de waterkeringen. Daarnaast beheert Schieland en de Krimpenerwaard een aantal wegen in de Krimpenerwaard.

Schoon water, dat is één van de hoofdtaken van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het zuiveren van afvalwater van huishoudens en bedrijven draagt bij aan schoon water. Ook het baggeren van watergangen is belangrijk. En Schieland en de Krimpenerwaard richt watergangen zo in, dat dit goed is voor de waterkwaliteit: natuurvriendelijke oevers, ecologisch maaibeheer of visstandbeheer.

Schieland en de Krimpenerwaard ziet toe op de naleving van afgesproken regels en handhaving ervan. Vooral de Waterwet, die sinds 2009 geldt, is belangrijk voor de zorg voor de waterkwaliteit.