Pilot Afvalwaterzuivering efficiënter en goedkoper

Waterschap Zuiderzeeland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen de biogasproductie op hun afvalwaterzuiveringsinstallaties maximaliseren. De komende maanden werken zij aan pilotprojecten waarbij ze twee verschillende slibgistingstechnologieën van Royal HaskoningDHV testen.

De nieuwe methodes verminderen de hoeveelheid slib die overblijft uit het afvalwaterzuiveringsproces. De innovatieve slibgistingstechnologieën Themista® en Ephyra®, maken het mogelijk het  slib verder te vergisten, wat weer meer biogas en uiteindelijk meer Waterschapsenergie oplevert. De waterschappen zetten het biogas om in elektrische energie en gebruiken dit op hun eigen afvalwaterzuiveringsinstallaties.
De systemen van Royal HaskoningDHV onderscheiden zich door hoge efficiency, robuustheid en lage exploitatiekosten.

Samenwerkingspartners
Beide waterschappen werken in deze pilot samen met Royal HaskoningDHV, STOWA en Logisticon Water Treatment. Zij krijgen ondersteuning van TU Delft en Endress+Hauser.

Pilots op afvalwaterzuiveringsinstallaties
In de pilotinstallaties onderzoeken de partners beide innovaties op semi technische schaal (circa 20 m3). Deze staan bij de slibvergisters op de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Tollebeek en in Capelle aan den IJssel. Zowel de technische als de financiële haalbaarheid van beide technologieën wordt onderzocht.

Afvalwaterzuivering efficiënter en goedkoper
Met behulp van de proefinstallaties onderzoeken de waterschappen hoe zij meer energie uit het zuiveringsslib kunnen halen. Zodat het zuiveren van afvalwater efficiënter en goedkoper kan. Wanneer de waterschappen hierin slagen voldoen zij aan het Klimaatakkoord en de Meerjarenafspraken Energie-efficiency 3.

Naast energierendement en kostenvermindering, is ook kennis opdoen één van de doelstellingen van de samenwerkingspartners. Het onderzoek past goed in de energiestrategie van de waterschappen en wordt gefinancierd door alle deelnemende partijen. Daarnaast is voor de pilot een TKI subsidie toegekend en voor de uiteindelijke uitvoering een LIFE+ subsidie.

Lees meer op www.hhsk.nl/themista.