Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma Water verbindt! bevat tien speerpunten, die daarin zijn uitgewerkt. Samengevat zijn het de onderwerpen veiligheid, zuivering rioolwater, schoon water, energietransitie, klimaat, leefomgeving, bodem, waterberging, bestuur en financiƫn.

De essentie van het programma is de manier waarop het gebied van de Krimpenerwaard en Schieland veilig en leefbaar kan blijven voor degenen die daarin wonen, werken en verblijven. Daarbij wil SGP-ChristenUnie samenwerken met iedereen die er belang bij heeft dat het gebied niet overvol raakt. De verhouding tussen stedelijk en landelijk gebied is een belangrijk aandachtspunt, waar de SGP-ChristenUnie aandacht voor wil hebben.

Verkiezingsprogramma SGP-ChristenUnie HHSK 2023-2027