Fractie op werkbezoek

Op vrijdag 27 februari lieten André van der Wende en Harry Prinsen zich bijpraten over de maatregelen die in bedrijven worden genomen om het water- en energieverbruikt terug te dringen. Met een werkbezoek in Moerkapelle en een campagnebijeenkomst werd de aandacht gevestigd op de komende […]

Lees meer...

Stoop over waterveiligheid

Voor de Maatschappij Departement Hoeksche Waard gaf Servaas Stoop, waarnemend burgemeester van Korendijk en SGP-Statenlid in Zuid-Holland, een boeiende lezing over het overheidsbeleid rond de waterveiligheid, het Delta-programma en het rapport van de visitatiecommissie Waterketen. Natuurlijk kwam de watersnoodramp aan de orde. ‘Ook in de […]

Lees meer...

HHSK SGP-ChistenUnie fractie stelt verkiezingsprogramma vast

DE FRACTIE SGP-CHRISTENUNIE HEEFT HAAR VERKIEZINGSPROGRAMMA ‘VERANTWOORD WATERBEHEER’ VASTGESTELD. LIJSTTREKKER ANDRÉ VAN DER WENDE GEEFT AAN DAT DIT VERKIEZINGSMOTTO HET PRINCIPIËLE EN PRAKTISCHE VAN DE SGP CHRISTENUNIE MOOI COMBINEERT. Verkiezingsprogramma waterschap 2015-2019 SGP-ChristenUnie (pdf) Water is onze vriend maar kan ook onze vijand zijn. Onze […]

Lees meer...

SGP-ChristenUnie: ”Bewoners en gemeenten meer betrekken bij waterschap”

De fractie van SGP-ChristenUnie vindt dat bewoners en gemeenten meer betrokken moeten worden bij het waterschapsbeleid. “Wij vinden dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bewoners actief moet betrekken bij hun werkzaamheden. Voor allerlei situaties zijn er passende vormen van burgerparticipatie. Burgers zijn betrokken en zijn vaak bereid om mee te denken of […]

Lees meer...

Pilot Afvalwaterzuivering efficiënter en goedkoper

Waterschap Zuiderzeeland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen de biogasproductie op hun afvalwaterzuiveringsinstallaties maximaliseren. De komende maanden werken zij aan pilotprojecten waarbij ze twee verschillende slibgistingstechnologieën van Royal HaskoningDHV testen. De nieuwe methodes verminderen de hoeveelheid slib die overblijft uit het afvalwaterzuiveringsproces. […]

Lees meer...
1 3 4 5 6