SGP-ChristenUnie: ”Bewoners en gemeenten meer betrekken bij waterschap”

De fractie van SGP-ChristenUnie vindt dat bewoners en gemeenten meer betrokken moeten worden bij het waterschapsbeleid. “Wij vinden dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bewoners actief moet betrekken bij hun werkzaamheden. Voor allerlei situaties zijn er passende vormen van burgerparticipatie. Burgers zijn betrokken en zijn vaak bereid om mee te denken of hun mening in te brengen.” Deze oproep deed fractievoorzitter Harry Prinsen tijdens de behandeling van de begroting 2015.

De fractie vindt de start van de ophoging van de kade in Bleiswijk een voorbeeld waarbij het zoeken naar samenwerking met bewoners eerder plaats had moeten vinden. Ook de samenwerking tussen gemeenten en het hoogheemraadschap moet worden versterkt. Een goed voorbeeld is het onderhoud van wegen in de Krimpenerwaard. “De gemeente Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap hebben ieder een taak hebben in het onderhoud van de wegen. Daarom is het goed om de handen ineen te slaan. De samenwerking is wat ons betreft gericht op een zo laag mogelijke maatschappelijke kosten voor onderhoud.” De SGP-ChristenUnie zien bewoners en gemeenten als samenwerkingspartners.