Categorie archief: Nieuws

HHSK SGP-ChistenUnie fractie stelt verkiezingsprogramma vast

DE FRACTIE SGP-CHRISTENUNIE HEEFT HAAR VERKIEZINGSPROGRAMMA ‘VERANTWOORD WATERBEHEER’ VASTGESTELD. LIJSTTREKKER ANDRÉ VAN DER WENDE GEEFT AAN DAT DIT VERKIEZINGSMOTTO HET PRINCIPIËLE EN PRAKTISCHE VAN DE SGP CHRISTENUNIE MOOI COMBINEERT. Verkiezingsprogramma waterschap 2015-2019 SGP-ChristenUnie (pdf) Water is onze vriend maar kan ook onze vijand zijn. Onze […]

Lees meer...

SGP-ChristenUnie: ”Bewoners en gemeenten meer betrekken bij waterschap”

De fractie van SGP-ChristenUnie vindt dat bewoners en gemeenten meer betrokken moeten worden bij het waterschapsbeleid. “Wij vinden dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bewoners actief moet betrekken bij hun werkzaamheden. Voor allerlei situaties zijn er passende vormen van burgerparticipatie. Burgers zijn betrokken en zijn vaak bereid om mee te denken of […]

Lees meer...

Pilot Afvalwaterzuivering efficiënter en goedkoper

Waterschap Zuiderzeeland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen de biogasproductie op hun afvalwaterzuiveringsinstallaties maximaliseren. De komende maanden werken zij aan pilotprojecten waarbij ze twee verschillende slibgistingstechnologieën van Royal HaskoningDHV testen. De nieuwe methodes verminderen de hoeveelheid slib die overblijft uit het afvalwaterzuiveringsproces. […]

Lees meer...

[Video] De weg naar gezond water

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt op een unieke manier samen met andere waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en hun partners in Rijn-West om (trek)vissen te helpen migreren. Rijn-West is een samenwerkingsverband dat voortkomt uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Als toegangspoort van de zee naar […]

Lees meer...

De afgelopen dagen worden er op diverse plekken in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard dode vissen aangetroffen. Het betreft voornamelijk de Krimpenerwaard. Zuurstoftekort in het water Vissen sterven vaak als gevolg van zuurstoftekort in het water, bijvoorbeeld door krooslagen die […]

Lees meer...
1 3 4 5