Hoe voorkom je rotzooi in het riool?

“Wat er niet in zit hoef je er niet uit halen” was de reactie van dijkgraaf Toon van der Klugt op het voorstel van Greet van den Bergh gedaan tijdens de laatstgehouden Verenigde Vergadering.

 

Tijdens de behandeling van de Bestuursrapportage 2020 stelde Greet voor om een gebiedsbrede publiekscampagne te organiseren in Schieland en de Krimpenerwaard om de steeds grotere hoeveelheid hygiënedoekjes en dergelijke, die in de riolering terechtkomen, in te dammen. Als er minder in het riool terechtkomt betekent het dat het beter is voor het milieu èn ook voor de portemonnee. De technische installaties om het afval er uit te halen worden minder zwaar belast en er is minder afval af te voeren. De kosten van de publiekscampagne kunnen ten laste gebracht worden van het budget van de installaties onder het motto dat de kost voor de baat uitgaat.

 

De dijkgraaf verwees naar het meedoen aan landelijke campagnes, die voor Schieland en de Krimpenerwaard specifiek worden gemaakt. Hij erkende dat het hier gaat om een gedragsverandering die niet gemakkelijk is om te realiseren en zegde hij toe de oproep mee te zullen nemen in landelijk overleg.