Jeugddijkgraaf Inco de Jong en hoogheemraad Martin van der Spek (SGP – ChristenUnie) in gesprek over bodemdaling.

Kersverse hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Martin van der Spek is betrokken bij het bestuurlijk overleg rondom het “Restveengebied” in de Zuidplaspolder. Het gebied tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel ligt in het laagste deel van Nederland, en is daardoor een heel specifiek, maar ook kwetsbaar gebied.

De nieuwe jeugddijkgraaf Inco de Jong komt uit Moordrecht, en is dus de aangewezen persoon om de hoogheemraad in te lichten.

Samen spraken zij over de kenmerken van het gebied. De Jong: “Het is een prachtige polder waar het goed wonen is, en waar al vele jaren gezonde bedrijven zijn gevestigd.” Maar ook spraken zij over zaken als hoe de boeren en de burgers in het gebied de toekomst zien. De bodem daalt hier immers al jaren, en dat geeft problemen. Van der Spek wil eerst graag weten hoe de burgers en de boeren er zelf over denken. Het gaat hen in de eerste plaats aan.

Samen bezochten zij ook het gemaal Abraham Kroes waar zij konden zien hoe het water uit de polder wordt weggepompt in de IJssel.

“Wat de wens van de boeren en burgers is voor de toekomst?” De boodschap van de Jeugddijkgraaf: “Zij willen vooral blijven wonen en werken in dit mooie gebied, en blijven genieten van de prachtige landerijen die de Randstad nog heeft”.

Het was een goed overleg samen, en Inco gaat Martin van der Spek nog verder introduceren in het gebied.