Nieuwe fractie SGP-ChristenUnie HHSK

De nummers een en twee van de SGP-ChristenUnie lijst, te weten Martin van der Spek en Greet van den Bergh-Kempenaar zijn donderdag 28 maart in een feestelijke vergadering geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur van waterschap Schieland en de Krimpenerwaard. En vormen voor deze periode de fractie van de SGP-ChristenUnie. 

Alle kiezers hartelijk dank voor het vertrouwen. Bij de installatie hebben zij beiden de eed afgelegd: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”, en vanuit deze houding willen wij functioneren in het waterschapsbestuur, waarbij ons verkiezingsprogramma getiteld: “Levend water” de leidraad is voor het inhoudelijke waterschapsbestuurswerk.

Op 12 april was de eerste informele VV, een dag om kennis te maken en te netwerken met alle algemeen bestuursleden. In de ochtend met elkaar nagedacht over de wijze waarop we als bestuur vergaderen, het schouwen en de werkbezoeken het beste kunnen organiseren. Met als leidraad het overdrachtsrapport van de vorige periode.

In de middag een lezing van dhr. Arwin van Buuren getiteld:
Het waterschap als uitnodigende overheid. Ruimte bieden aan de energieke samenleving’. Met aansluitend discussie naar aanleiding van stellingen onder leiding van de spreker.

Alles bij elkaar een boeiende en leerzame dag.

Een korte terugblik van de periode na de verkiezingen. We willen u op deze wijze regelmatig op de hoogte houden van hetgeen er speelt in de fractie van de SGP-ChristenUnie HHSK.