Oprukkende exoten

In toenemende mate komen uitheemse soorten – ook wel invasieve exoten genoemd – voor in Nederland, zo ook in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK). Invasieve exoten zijn dieren, planten en micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen en die door vestiging en verspreiding schade kunnen veroorzaken. Bekend is de Amerikaanse rivierkreeft die in verschillende gebieden binnen de HHSK voor overlast zorgt en schade veroorzaakt.

Tijdens de laatste Verenigde Vergadering (VV) stond de behandeling van “invasieve exoten voorkomen en beleid” op de agenda. Interessant gegeven was dat in het document werd vermeld dat de HHSK geen organisatie-breed beleid heeft op dit gebied. Eerder had onze fractie tijdens de commissievergadering Integraal Waterbeheer gevraagd waarom er nog geen vastgesteld beleid is om de problematiek het hoofd te kunnen bieden. De portefeuillehouder verwees ons naar een richtlijn uit 2009, maar zij beloofde de vergadering een nachtje hierover te slapen. Hetzelfde onaangepaste document stond op de agenda van de VV. Daarom weer gevraagd waarom geen beleidsdocument was, maar er volgde dezelfde verwijzing naar de richtlijn.

Het onderwerp is naar de mening van de fractie SGP-ChristenUnie té belangrijk om geen beleid te maken voor deze oprukkende exoten. Tijdens de volgende commissievergadering Integraal Waterbeheer wil onze fractie daarom een beleidsdocument op tafel hebben, waarover de Verenigde Vergadering een besluit kan nemen.

John Vente