Belastingtarieven hoogheemraadschap opnieuw verlaagd

Het bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stemde gistermiddag unaniem in met de begroting 2018. Vorig jaar besloot het bestuur al de heffing voor het zuiveren van afvalwater met bijna 6% te verlagen en de wegenheffing met 2% (deze laatste geldt alleen voor de inwoners van de Krimpenerwaard). Het be- stuur verlaagt beide belastingen aankomend jaar nog eens met respectievelijk 2% en 1%. Het bestuur wil verder werken aan een evenwichtiger lastenverdeling tussen het natuurbelang en het agrarisch belang, en voorkomen dat natuurontwikkeling ten laste komt van de agrarische bedrijven.

Loco-dijkgraaf Toon van der Klugt over de begroting: “Door steeds meer energie terug te winnen tijdens het zuiveren van afvalwater, efficiënt (samen) te werken en de kosten eerlijker over meer mensen en bedrijven te verdelen, wordt de totale lastendruk lager. Door de klimaatverandering wordt onze opgave echter groter: om dit lage en dichtbevolkte deel van Nederland droog en leef- baar te houden. Het hoogheemraadschap moet veel investeren in dijkverhogingen, nieuwe en grotere gemalen, slimme oplossingen voor wateropvang in de stad en andere oplossingen voor droge voeten en schoon water. De kosten voor het watersysteem -de watersysteemheffing- moe- ten daardoor wel met 3% stijgen.”

Bestuur stemt unaniem in met begroting

Waterschapsbestuur wil een evenwichtigere lastenverdeling
Met gemiddeld 1,7% stijging over alle belastingen, blijft de lastendruk onder de norm die voor deze bestuursperiode was afgesproken. Bovendien steekt deze gunstig af ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De jaarlijkse stijging van de watersysteemheffing is verlaagd van 5% naar 3%. Het bestuur is daar zeer tevreden over, maar discussieerde wel volop over de verdeling van de watersysteemheffing en de wegenheffing over alle categorieën belastingbetalers. Vooral voor de agrarische bedrijven in de Krimpenerwaard komt deze nadelig uit.

De totale lastendruk voor agrarische bedrijven is nog hoog ten opzichte van het landelijk gemid- delde, en de totale belastingdruk voor deze groep stijgt meer dan voor de andere groepen belas- tingbetalers. Dit komt vooral door de grote natuuropgave (landbouwgrond moet natuur worden) en aparte wegenheffing in dat gebied. Het bestuur heeft vorig jaar de verdeling van de watersys- teemheffing aangepakt en probeert komend jaar ook de wegenheffing aangepast te krijgen. Daarnaast zou het hoogheemraadschap deze wegentaak als oneigenlijke waterschapstaak graag over willen dragen aan de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Daarmee kun- nen de totale kosten voor inwoners en bedrijven nog verder worden verlaagd. De financiële ge- volgen van zo’n overdracht worden nu samen met de gemeenten onderzocht.

Bekijk de begroting van het hoogheemraadschap online
Op de website van het hoogheemraadschap kunt u de begroting digitaal inzien en de kosten per programma bekijken: www.schielandendekrimpenerwaard.nl.