Snelle Sluis in Moordrecht exit?

Tijdens de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) van woensdag 27 september 2017 lag een voorstel voor van het dagelijks bestuur om de Snelle Sluis in Moordrecht te slopen. De kwaliteit/staat van onderhoud van deze sluis is ronduit slecht en gevaarlijk. Lange tijd heeft de Historische Vereniging Moordrecht geprobeerd financiële middelen voor renovatie beschikbaar te stellen om zo sloop te voorkomen.

Hoogheemraad Van den Eijnden heeft de hele procesgang verteld: van onderzoeken naar de feitelijke stand van zaken van de sluis en de gesprekken die hij heeft gevoerd met gemeente Zuidplas en de provincie Zuid-Holland. Beide organisaties waren helaas niet bereid financieel bij te dragen. Zij hebben aangegeven dat de Snelle Sluis niet op de monumentenlijst voorkomt en om die reden zij geen financiële bijdrage zouden leveren.

Aangezien de Snelle Sluis als waterstaatkundig object al jaren geen dienst meer doet en omdat geen financiële bijdrage te verwachten was van de andere organisaties heeft het dagelijks bestuur besloten voor te stellen over te gaan tot sloop. Een motie van de SGP-CU fractie van Zuidplas om de Snelle Sluis alsnog op te nemen op de monumentenlijst, heeft het in de gemeenteraadsvergadering van Zuidplas niet gehaald. De fractie SGP-CU in het Algemeen Bestuur van HHSK heeft ingestemd met het collegevoorstel, maar bij monde van het kersverse lid van het AB John Vente, is de heer Van den Eijnden gevraagd om niet te snel over te gaan tot sloop. Wie weet, vindt de Historische Vereniging Moordrecht in de tussenliggende tijd toch nog een geldschieter?

Afbeelding: S.J. de Waard