Aanpak invasieve exoten vraagt gezamenlijke aanpak waterschappen

Met de steeds warmere temperaturen doen invasieve exoten het in Nederland heel goed. Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt. Als een soort schadelijk is voor de natuur noemen we ze invasieve exoten. Met het verkoopverbod van exotische planten en dieren wil de Europese Commissie de verspreiding tegengaan. Eén van de dieren waarvoor het verbod geldt, is de rode Amerikaanse rivierkreeft die zich massaal in sloten bevinden. Beroepsvisser Ad Berkouwer concludeerde een jaar terug al in het RD dat het aantal sterk is toegenomen in de Krimpenerwaard: “Vijf jaar terug konden er enkele in mijn netten zitten, maar tegenwoordig zit het halve net ermee vol. De héle Krimpenerwaard is ervan vergeven.” Deze soort rivierkreeften vreten belangrijke waterplanten en kikkerdril. Dit heeft een groot nadelig effect op de waterkwaliteit.

 

De fractie SGP-ChristenUnie heeft het onderwerp op de bestuurlijke tafel gekregen. Harry Prinsen vindt dat “een gezamenlijke aanpak en actieve rol van de waterschappen gewenst. We steken veel geld steken in de verbetering van de waterkwaliteit (KRW) terwijl aan de andere kant de investeringen te niet worden gedaan.”  En met succes. Aan de hand van een notitie is in de commissie Integraal Waterbeheer uitgebreid over de opmars invasieve exoten gesproken.

 

Ook is dit opgepakt binnen de Unie van Waterschappen. Zij stelt zich als ambitie om als waterschappen een positie te bepalen ten aanzien van soortenbeheer. Met name soorten die de taakuitoefening van het waterschap sterk beïnvloeden zoals bepaalde invasieve exoten en bevers.