Muskusrattenbestrijding

Vrijdag 30 september kwam een vijftigtal algemeen – en dagelijks bestuursleden van zes Hollandse Waterschappen in Woerden bijeen om na te denken over het beleid voor de komende jaren met betrekking tot de muskusrattenbestrijding. Eufemistisch wordt deze bestrijding onder druk van de natuurlobby en de Partij voor de Dieren (vertegenwoordigt in enkele waterschappen) muskusrattenbeheer genoemd. Deze beheersorganisatie is een uitvoeringsorganisatie voor de zes waterschappen in Midden en West Nederland.

De muskusrat is een invasieve exoot die begin vorige eeuw in Nederland in de vrije natuur werd aangetroffen. Deze rat graaft gangenstelsels o.a. in dijken en kaden en is daarom een gevaar voor de veiligheid van die waterkeringen. Zij worden sinds half de vorige eeuw bestreden. Eerst was dit een taak van de provincies, maar een aantal jaren terug is deze taak overgeheveld naar de waterschappen.

De dilemma’s waar de bestuursleden voor geplaatst werden waren in volgorde:

  1. Het belang van de dieren versus het belang van veiligheid
  2. Overal vangen of risicobenadering
  3. Meer ruimte voor de natuur versus veiligheid
  4. Veiligheidsnorm of grotere ambitie
  5. Innovatie: trendsetter of volger

Voordat de conclusies worden vermeld, is het van belang is te weten dat in Engeland en in België de muskusrat is uitgeroeid.

Duidelijk werd, dat het belang van de veiligheid overal bovenuit ging en dat overal vangen veruit de voorkeur had, mede omdat deze rat zich razendsnel voortplant. In vijf jaar tijd zorgt een rattenpaartje voor 20.000 nazaten. Een grotere ambitie kwam uit de discussiegroepen naar voren, zelfs tot aan het bereiken van de nullijn. Dat is meer, dan waarop ik, André van der Wende, had durven hopen.

Echter zijn we er nog niet. Ben benieuwd naar de uiteindelijke conclusies die teruggekoppeld zullen worden. Bovendien zijn er meer waterschappen in Nederland en die moeten dan ook opteren voor de nuloptie. Wel is het zo, dat genoemde waterschappen, samen met Scheldestromen (Zeeland), Rivierenland en Hollandse Delta wel de meeste last van deze dieren hebben.