Jeugddijkgraaf te gast bij SGP Waterschapplatform

De SGP waterschapbestuurders ontmoeten elkaar twee keer per jaar om met elkaar na te denken over diverse thema’s binnen het waterschap. Dit jaar was gastheer André van der Wende van het Hoog Heemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Naast een bezoek aan AquaReUse vertelde ook jeugddijkgraaf Johannes van der Poel over zijn rol.

Op vrijdag 16 september werd een bezoek afgelegd aan AquaReUse te Bleiswijk en kregen de SGP-ers uitleg over dit project. Kern van dit project is dat water in het gebied gezuiverd wordt voor gietwater in de glastuinbouw. Een innovatief project waarvan binnenkort de eerste resultaten op papier worden verwacht. Zowel Hoogheemraad van het HHSK, Agnes van Zoelen, als senior medewerker Theo Cuijpers vertelden enthousiast over dit project. AquaReUse is een zuiveringsconcept waarbij het afvalwater van een cluster glastuinbouwbedrijven wordt gezuiverd. Dezelfde bedrijven (her)gebruiken het gezuiverde water vervolgens weer als gietwater. Hiermee wordt een sluitende waterkringloop gerealiseerd.

Jeugddijkgraaf
Ook de uit Ede afkomstige Jeugddijkgraaf Johannes vd Poel was deze middag aanwezig. Aardig detail is dat hij ook lid is van de SGP. Na zijn officiële installatie in januari dit jaar richt hij zich op het betrekken van jongeren bij het belang van de waterschappen. Met het imago en de technische opleidingen hebben zijn aandacht. Ook wil hij samen met de andere jeugdbestuurders bij de waterschappen politici adviseren om het Waterschap populairder te maken.

20160917jeugdwaterschapper1

Omgevingswet
De dag werd afgesloten met een voorlichting over de Omgevingswet in relatie tot het Waterschap. Hiervoor was uitgenodigd: mr. Willem Wensink, coördinator bestuurlijk-juridische zaken bij de Unie van Waterschappen.