Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in Nederland is niet op orde.” Zo begint het rapport van de Adviescommissie Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het rapport concludeert dat een aantal hardnekkige problemen blijven zoals te veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast is meer aandacht nodig voor opkomende problemen zoals resten van geneesmiddelen en microplastics in het water.

Op 25 mei zijn we als bestuur van het hoogheemraadschap met elkaar in gesprek gegaan over de problemen en de oplossingen. Uit de gegeven presentaties blijkt hoe moeilijk het is om meststoffen in het oppervlaktewater tegen te gaan. Deze meststoffen komen in het veengebied zoals de Krimpenerwaard van nature al veel voor. Om verspreiding van stoffen in het oppervlaktewater tegen te gaan wordt goed gekeken naar de bronnen van deze stoffen. Bronnen kan bijvoorbeeld een boerderij zijn. De agrarische sector is zich hiervan bewust. Zij hebben de handen ineen geslagen en voeren in samenwerking met het hoogheemraadschap het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer uit. Dit moet leiden tot een verdere verlaging van de meststoffen in het oppervlaktewater. Met deze aanpak stemmen wij van harte in.

Heel anders is het met de gewasbestrijdingsmiddelen. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu en moeten zo snel mogelijk worden tegengegaan. Het blijkt dat gewasbestrijdingsmiddelen vanuit kassen in het oppervlaktewater terecht komen. Om deze verspreiding te voorkomen wordt gewerkt aan ‘emissie loze kassen’. Deze kassen moeten in 2025 zijn gerealiseerd. Een ontwikkeling waar wij grote voorstander van zijn en waar versnelling nodig is om de waterkwaliteit niet verder te laten verslechteren. Anders dreigt een ingebrekestelling door de Europese Commissie met boetes tot gevolg.

Voor wat betreft de geneesmiddelen en microplastics is meer onderzoek nodig. Het onderzoek moet zich richten op de bronnen en de aanpak van deze milieuvreemde stoffen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u met mij contact opnemen via h.prinsen@hhsk.nl.