Bijeenkomst ‘Met mensen en water’

Op woensdag 17 februari 2016 vond in Blijdorp de bijeenkomst ‘Met mensen en water’ plaats. Zo’n 125 bewoners, bedrijven en vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties en collega-overheden gingen in gesprek met medewerkers en bestuurders van hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Vanuit de fractie SGP-ChristenUnie was Harry Prinsen aanwezig. Er werd gesproken over het werk van het hoogheemraadschap en de ervaringen van de aanwezigen met het waterbeheer.
Het hoogheemraadschap heeft meer dan 30 opmerkingen, suggesties en adviezen ontvangen. Ter plekke is er één zienswijze op het ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 ingediend.