Onderzoek dijkversterkingen

Op 11 februari 2016 werd in Rotterdam het onderzoeksrapport Ruimtelijk Instrumentarium Dijken (RID) gepresenteerd. Dit rapport bevat een drietal onderzoeksgebieden, namelijk de juridische analyse, de financiƫle analyse en de weergave verkenningen.

Wat is, kort weergegeven, het probleem waarmee veel waterschappen worstelen? Elk waterschap is gehouden om aan de landelijke normstelling ten aanzien van de veiligheid van dijken te voldoen. Niet alle dijken in Nederland voldoen aan deze norm. Voor het ene waterschap is dat ingrijpender dan voor het andere. Voor het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is het in elk geval zeer ingrijpend.

De afgelopen jaren is de Lekdijk, tussen Schoonhoven en Krimpen aan de Lek op hoogte en sterkte gebracht. Miljoenen kostende projecten. Momenteel wordt de dijk tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel versterkt. De dijk van de Hollandse IJssel is voor de zijde van Krimpen aan den IJssel en Gouda geheel afgekeurd. De andere kant gedeeltelijk, onder andere bij Capelle aan den IJssel en Moordrecht. Het probleem zit in hoofdzaak in de IJsseldijk tussen Krimpen en Gouda, omdat deze zeker op sommige plaatsen dicht bebouwd is. Soms staan de huizen in de dijk.

Vandaar dat HHSK initiatiefnemer is geweest van het landelijk onderzoek RID, voortvloeiend uit het Deltaprogramma. Onderzoekers van de Universiteit van Utrecht concludeerden in het rapport, dat het ruimtelijk instrumentarium voldoende is toegesneden op dijkversterkingen. Dan kan het gaan om het voorkomen van nieuwbouw, uitsterfconstructies bij onhandig staande huizen en in het uiterste geval onteigening. Dit kan eigenlijk alleen in samenspraak met gemeenten. Van groot belang hierbij is draagvlak te vinden bij de bevolking c.q. de bewoners op of aan de dijk.

Financieel gezien is het versterken en ophogen van dijken veruit het goedkoopst als er geen bebouwing op of nabij de dijk is. Is dat wel het geval, dan dienen kostbare dam- of diepwanden te worden geplaatst.

Bij huidige dijkversterkingen dient al vooruit gekeken te worden naar de toekomst, zeg maar 40 of 50 jaar verder. Want werk aan de dijk houdt nooit op. Door inklinking, klimaatverandering, etc. blijft er werk aan de winkel. Goed dat er daarom waterschappen zijn. Waterveiligheid staat hoog in hun vaandel of nog beter gezegd, dat is hun kerntaak. De SGP/CU fractie in het waterschap beseft dat terdege, maar heeft ook oog voor de dijkbewoners zelf.