Motie SGP/ChristenUnie haalde het niet

De fractie SGP/Christenunie diende in de juli-vergadering een motie in om het burgerlidmaatschap van de commissies mogelijk te maken. De motie werd gesteund door de Algemene Waterschapspartij, de fracties Ongebouwd en Natuur, DWLK en de lijst Vitaal en Veilig Waterbeheer. Samen goed voor 9 zetels.

De collegepartijen stemden niet voor de motie, ‘omdat zij de financiële consequenties’, zo zeiden zij, niet kunnen uitleggen aan de inwoners. Bovendien vond het CDA de democratische legitimatie afwezig.

Ook de toekenning van een jaarlijks fractiebudget kon niet op steun van de in het college vertegenwoordigde partijen rekenen.

Conservatief
Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) behoort zodoende tot de conservatieve waterschappen. In gemeenteland is het burgerlidmaatschap al gemeengoed. Na de laatste verkiezingen gingen ook vele waterschappen hiertoe over.

‘Jammer’, aldus fractievoorziter A. v.d. Wende. ‘Juist de lijstopvolgers kunnen op deze manier kennis en ervaring opdoen in het besturen. Dus niet in HHSK’.