Fractielid

Ik ben: Bart van der Roest (1954), geboren en getogen in Vinkeveen en sinds 1977 woonachtig in Waddinxveen.

Scholing en ervaring: Als MTS’er weg- en waterbouwkunde in 1978 gestart bij een aannemersbedrijf in Den Haag, maar in hetzelfde jaar de overstap gemaakt naar Rijkswaterstaat. In de avonduren de opleiding HBO weg- en waterbouwkunde met als afstudeerrichting Cultuurtechniek en Milieukunde gevolgd en vervolgens de interne Rijkswaterstaatsopleiding tot dienstkringhoofd. Vervolgens vele cursussen en trainingen die gericht waren op management.

Van 1989 tot 2009 verschillende lijnmanagementfuncties vervuld in bedrijfsvoering en zowel het droge als het natte beheer en onderhoud, waarna de overstap volgde naar het project- en contractmanagement. Inmiddels bijgedragen aan de totstandkoming van een aantal mooie projecten, zoals A2 Hooggelegen, Leidsche Rijntunnel, Opwaardering Zuid-Willemsvaart, Renovatie Galecopperbrug en Icoon Afsluitdijk. Nu betrokken bij het Project Getij Grevelingen met als doel de waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren en bij het Project Implementatie Basisregistratie Ondergrond.

Sinds vele jaren actief in verschillende vormen van kerkenwerk in de Hervormde Gemeente van Waddinxveen. Thans ouderling-scriba in De Morgenster (één van de vier wijkgemeentes).

Daarnaast betrokken bij het werk van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer.

Ruim 40 jaar politiek actief in wat nu de ChristenUnie is. Van 1998 tot 2006 twee periodes lid geweest van de Raad van de gemeente Waddinxveen.

Hobby’s en vrije tijd: Samen met mijn echtgenote lopend of op de fiets de natuur in de omgeving van Waddinxveen steeds weer verkennen en wandelen in de Alpen. Familiebezoek aan kinderen en kleinkinderen.

Daarnaast familieonderzoek en lezen.

Voor het waterschap is belangrijk: Vanuit maatschappelijke betrokkenheid, die voortkomt uit mijn geloof in Jezus Christus, waarbij geldt dat je niet van deze wereld bent, maar er wel in staat, betekent het dat je je talenten ook op bijvoorbeeld het vlak van het waterschap hebt in te zetten.

Sinds 2008 ondersteun ik de fractie van SGP-ChristenUnie van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met de kennis, kunde en ervaring die ik inmiddels heb opgedaan.

Belangrijk vind ik dat overheidsfinanciën doelmatig worden besteed, dat geldt dus ook voor het waterschap. Innovatie en vernieuwing moeten daarbij mogelijk zijn, zolang het maar niet ontaardt in hobbyisme of in bezigheden waar niemand op zit te wachten. Sleutelbegrippen zijn vooral sober en doelmatig en daar wil ik me voor inzetten.

Samenvattend ga ik voor betaalbare innovaties op de terreinen van waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit om de leefbaarheid in het waterschap voor iedereen nu en in de toekomst te borgen.