Water verbindt!

Op 15 maart 2023 wordt het nieuwe algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gekozen. Bij zo’n verkiezing hoort een verkiezingsprogramma, waarin de doelen voor de bestuursperiode duidelijk worden gemaakt.

In de afgelopen jaren hebben SGP en ChristenUnie samengewerkt en die samenwerking wordt voortgezet.

Het verkiezingsprogramma Water verbindt! bevat tien speerpunten, die daarin zijn uitgewerkt. Samengevat zijn het de onderwerpen veiligheid, zuivering rioolwater, schoon water, energietransitie, klimaat, leefomgeving, bodem, waterberging, bestuur en financiën.

De essentie van het programma is de manier waarop het gebied van de Krimpenerwaard en Schieland veilig en leefbaar kan blijven voor degenen die daarin wonen, werken en verblijven. Daarbij wil SGP-ChristenUnie samenwerken met iedereen die er belang bij heeft dat het gebied niet overvol raakt. De verhouding tussen stedelijk en landelijk gebied is een belangrijk aandachtspunt, waar de SGP-ChristenUnie aandacht voor wil hebben.

Lees hier ons verkiezingsprogramma Water verbind!.