Verkiezingsprogramma

SGP-ChristenUnie gaat de waterschapsverkiezingen voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard’ in met het verkiezingsthema ‘Levend water’.

Graag nodigen we je uit om van ons verkiezingsprogramma kennis te nemen. Vanzelfsprekend kun je ons benaderen bij vragen of opmerkingen!. We hebben een verkiezingsprogramma gemaakt dat recht doet aan de inwoners en ondernemers in ons waterschapsgebied. Of je nu in de stad woont, boer of tuinder bent, in de polder woonachtig bent of werkt… Jong of ouder: we hebben aan je gedacht!

De komende jaren staan we voor grote opgaven: teveel water in een korte tijd, dijkversterkingen, hittestress, verduurzaming en energietransitie. Maar ook echte poldervraagstukken zoals bodemdaling, wat nogal bedreigend is voor de toekomst van agrariers…

Als SGP-ChristenUnie hebben we een mooie lijst enthousiaste en deskundige kandidaten. We zouden uw en jouw stem op 20 maart 2019 graag op ons zien uitgebracht… Heel graag! Dan gaan wij de periode daarna voor u en jou aan de slag.

20190125 Verkiezingsprogramma SGP CU HHSK 2019-2023 (PDF)