Werk aan de winkel

Een groot deel van het jaar 2020 heeft de fractie van SGP-ChristenUnie de nodige aandacht en energie gestoken in zaken die min of meer raakten aan de coronapandemie. Een gevolg was dat er andere manieren van overleg met elkaar moest worden eigen gemaakt. Met als doel dat de fractie de stem van de achterban zo goed mogelijk kan vertegenwoordigen in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Daarbij kreeg het blog van de fractie helaas niet de aandacht die het behoort te krijgen.

Inmiddels is de derde maand van 2021 al weer enkele dagen oud, maar is er het voornemen om te zorgen dat er regelmatig over nieuws vanuit de fractie geschreven wordt. Want nieuws is er steeds weer èn wij vinden het belangrijk  om in contact met onze achterban te zijn en blijven en niet alleen op besturen gericht te zijn. Want juist de belangen van de bewoners, werkenden, recreanten en passanten moeten bekend zijn en zodat de kennis daarvan door de leden van de fractie meegenomen kan worden in de meningsvorming en besluitvorming.

Contact is mogelijk via de contactknop op de site. Ook is er contact mogelijk via het e-mailadres van een lid van de fractie.