Martin van der Spek nieuwe lijsttrekker SGP-ChristenUnie HHSK

SGP-ChristenUnie heeft een wisseling van de wacht qua lijsttrekkerschap. Martin van der Spek neemt de plaats in van Marco Oosterwijk.

Martin van der Spek is de nieuwe lijsttrekker van SGP-ChristenUnie voor de waterschapsverkiezingen in het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De mutatie in het lijsttrekkerschap heeft te maken met de voordracht van Marco Oosterwijk voor het wethouderschap in Ridderkerk. Het wethouderschap en het lidmaatschap van het waterschapsbestuur zijn wettelijk niet verenigbaar.

SGP-ChristenUnie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard kiest er bewust voor om voorafgaand aan de waterschapsverkiezingen maximaal transparant te zijn en met een kieslijst te komen die uiteindelijk ook echt zitting kan nemen in het waterschapsbestuur.

Martin van der Spek is afkomstig uit Moerkapelle en stond al als nummer drie op de kieslijst. De nieuwe nummer drie is Peter van den Berg uit Waddinxveen (juridisch adviseur gemeentelijke overheid, raadslid Waddinxveen 2006-2018 en lid Provinciale Staten Zuid-Holland). Nummer twee blijft ongewijzigd Greet van den Bergh-Kempenaar (verpleegkundige bij het Leger des Heils) en plaats vier blijft ingevuld door Bart van der Roest (werkzaam als project- en contractmanager bij Rijkswaterstaat, raadslid Waddinxveen 1998-2006).

Martin van der Spek: “Ik heb er veel zin in. Als boerenzoon weet ik goed wat er in de polders speelt. Mijn ruime ervaring in het bedrijfsleven en kennis van financiële zaken is een mooie combinatie die straks goed van pas komt. Ik wens Marco Oosterwijk veel succes in zijn nieuwe betrekking. We zullen hem missen, maar hebben gelukkig ook een mooi team met kennis van zaken en weten wat er speelt en nodig is. Ons geweldig mooie verkiezingsprogramma is goed voor inwoners van de stad en polder, boeren en tuinders, jong en ouder”.

Lees het verkiezingsprogramma (PDF)