Dijkoefening waterschappen

In de laatste week van september werd door de waterschappen de grootste oefening ooit gehouden sinds het hoogwater van 1995. Ruim duizend dijkwachten en militairen controleerden deze week of de dijken langs de grote Nederlandse rivieren bestand zijn tegen extreem hoog water. Achter de rivierdijken wonen en werken ruim vier miljoen mensen.

Deining & Doorbraak
De controle maakte deel uit van de hoogwateroefening Deining & Doorbraak. Het was de grootste oefening sinds de hoge waterstanden van 1995. Toen moesten ruim 250.000 mensen hun huizen en bedrijven uit, omdat de rivierdijken op doorbreken stonden. Sindsdien zijn de dijken verbeterd en versterkt. Naast dat de dijken werden gecontroleerd werd ook geoefend met de gevolgen van een hoge waterstand.

Niet alleen aan de rivierkant, maar ook aan de zeezijde zijn zwakke schakels aangepakt.

Houdt u droge voeten bij een hoge waterstand? Check dan met uw postcode op http://www.overstroomik.nl/