Benoeming John Vente

In de Verenigde Vergadering op 27 september is John Vente (59) na zijn benoeming beëdigd tot lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland-Krimpenerwaard. Deze vervult hiermede de vacature, die was ontstaan door het vertrek van Harry Prinsen. De fractie SGP-ChristenUnie bestaat hiermede weer uit twee personen. Fractievoorzitter is André van der Wende. De fractie wordt ondersteund door Bart van der Roest en Wim Weijers.

Lees het artikel op de website van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard