Waterschapsplatform bezoekt waterkeringen

Op vrijdagmiddag 22 september waren delegaties van de SGP-fracties van HHSK en Hollandse Delta aanwezig op de bijeenkomst van het SGP Waterplatform. Deze keer op uitnodiging van Gert van Kralingen, Dagelijks bestuurder van Waterschap Scheldestromen. Op het programma stond o.a. een toelichting op de Zwakke Schakel Zeeuws-Vlaanderen.

De locatie was dit keer ‘aan de overkant’, of wel in het deel van Zeeuws-Vlaanderen, bereikbaar met het voet/fietsveer of door de Westerschelde tunnel. Vanuit alle delen van het land was men aanwezig om de waterkeringswerken nabij Cadzand te aanschouwen. Op een betrokken wijze wisten de sprekers de SGP-ers te boeien met de maatregelen die in dit gebied, voor de destijds benoemde zwakke schakel, zijn genomen. Kenmerkend is het ‘wij-gevoel’. Het Waterschap wist alle betrokken partijen als provincie, Rijkswaterstaat, gemeente en recreatieondernemers aan tafel te krijgen om op deze manier een goede invulling te geven aan het gebied.

Omdat het waterschapsgebied overeenkomt met de provinciale grenzen en het gebied van Rijkswaterstaat, wordt er veel samengewerkt. Wel is nog een aandachtspunt het opheffen van de BTW-plicht bij samenwerken met andere overheden. ‘Hier vragen we regelmatig aandacht voor en blijven we ook doen’, aldus het aanwezige Tweede Kamerlid R. Bisschop.

Vanuit SGP Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard was Andre van der Wende aanwezig. Het waterschapsplatform komt twee keer per jaar bijeen en wordt inmiddels aangestuurd door de net opgerichte bestuurdersvereniging van de SGP.