Afscheid Harry Prinsen

Tijdens de fractievergadering van maart gaf fractielid Harry Prinsen aan, dat hij voornemens was te verhuizen naar Apeldoorn. Enerzijds om dichter bij zijn familie te kunnen gaan wonen maar ook voor het optimaliseren van zijn woonsituatie. Hij laat namelijk een woning bouwen in die plaats. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard van afgelopen woensdag 27 juni 2017 vond het daadwerkelijke afscheid plaats. De dijkgraaf Hans Oosters bedankte Harry voor zijn inzet voor het waterschap en overhandigde hem een litho van de twee gebieden van HHSK gevat in een houten lijst. Fractievoorzitter André van der Wende roemde de samenwerking met hem en overhandigde namens de fractie specifiek Krimpenerwaardse producten. In zijn afscheidswoorden gaf Harry aan, node afscheid te nemen van zijn bestuurlijke werk voor het waterschap, alsmede van de gezamenlijk fractie SGP/ChristenUnie. Hij heeft dit met veel interesse en plezier gedaan. Zijn opvolger John Vente uit Moerkapelle hoopt in de verenigde vergadering van D.V. 27 september 2017 beëdigd te worden.