Constitutionerend beraad

Gisteravond heeft het zogenaamde “constitutionerend beraad” plaatsgevonden in de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). In gewoon Nederlands, de verkiezing van de dagelijks bestuursleden, of in vergelijk met de gemeente de verkiezing van de wethouders. Dit gebeurde in een vergadering, waarbij twee leden (van de 30) niet aanwezig waren, één van de niet collegepartijen en één van de collegepartijen. Vooraf werd door de formateur (toen nog beoogd collegelid Van der Klugt van de fractie Bedrijven -geborgde zetels-) het bestuursprogramma gepresenteerd. Daar kwam vanuit de vergadering nogal wat reactie op, aangezien het niet vooraf aan de bestuursleden was verstrekt. Er werd zelfs gesproken van minachting van het algemeen bestuur. Wij hebben het gelaten bij het niet elegant omgaan met het bestuur.

Er is gekozen voor, in de woorden van de formateur, een klein en slagvaardig dagelijks bestuur bestaande uit de volgende vier fracties: Bedrijven, Water Natuurlijk, VVD en CDA. Deze fractie steunen op 16 van de 30 zetels. De fracties Bedrijven en CDA kregen in de afzonderlijke stemmingen ieder 20 stemmen en de fracties VVD en Water Natuurlijk ieder 18 stemmen. Wij hadden in een stemverklaring als enige fractie vooraf aangegeven, dat wij dit college zouden steunen, ondanks het niet-vertegenwoordigd zijn in het dagelijks bestuur. Enerzijds omdat het bestuursprogramma (ter vergadering omgedoopt in coalitieprogramma) in hoofdlijnen een voortzetting was van het vorige programma waarin wij als SGP/CU wel vertegenwoordigd waren in het college en anderzijds omdat wij toen de steun hadden van de nu in het nieuwe college vertegenwoordigde partijen. In concreto betekende dit, dat als onze fractie en nog een andere niet in de coalitie vertegenwoordigd bestuurslid niet vóór gestemd hadden er geen dagelijks bestuur in de voorgestelde setting zou zijn gekozen.
 
Uiteraard waren er nog meerdere agendapunten, maar het vorenstaande was toch wel het hoogtepunt. Wilt u meer weten over het werk van HHSK, kijk dan op hun website. Onze fractie SGP/ChristenUnie hoopt D.V. haar website hhsk-sgpchristenunie.nl  zo up to date mogelijk te houden.