Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen

Woensdag 18 maart 2015 zijn er 187.630 geldige stemmen uitgebracht voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De opkomst was 40,7%.

De meeste stemmen gingen naar de VVD. In 2008 was de opkomst 20,73 procent. Maandagochtend 23 maart 2015 heeft het stembureau tijdens een openbare zitting de uitslag officieel vastgesteld. Alle fracties hebben ingestemd met de aanstelling van de heer Jan Baas als informateur.

De definitieve uitslag verschilt weinig met de voorlopige uitslag. Het stembureau constateert verder dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen. Er zijn geen bezwaren gemaakt tegen de uitslag.

 

Maandag 23 maart waren alle fracties, dus naast de gekozen partijen de vertegenwoordigers van de fracties Bedrijven, Ongebouwd en Natuurterreinen, aanwezig. Alle fracties hebben uitgesproken uit te zien naar een constructieve samenwerking voor de komende vier jaar. Het nieuwe bestuur wordt op donderdagavond 26 maart 2015 geïnstalleerd.

De partijen en de uitslagen:

Lijst

Stemmen

Zetels 2015

Zetels 2008

Lijst 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

29.145

3

4

Lijst 2 VVD

35.281

4

4

Lijst 3 Water Natuurlijk

30.924

4

4

Lijst 4 CDA

22.098

3

3

Lijst 5 SGP-ChristenUnie

20.368

2

3

Lijst 6 DWLK & Schieland: Helder als water

13.123

1

2

Lijst 7 Stichting Veilig Vitaal Waterbeheer

9.104

1

1

Lijst 8 Algemene Waterschapspartij

12.514

1

Lijst 9 50PLUS

15.073

2

De fracties hebben maandag ingestemd met de aanstelling van de heer Jan Baas als informateur. Jan Baas is tot en met 25 maart lid van het algemeen bestuur namens de fractie Bedrijven. De fracties verwachten een snelle, maar zorgvuldige procedure. Dinsdag 24 maart start Baas de informatie met gesprekken met alle fracties.

Het algemeen bestuur (de ‘gemeenteraad’) van het hoogheemraadschap bestaat in totaal uit 30  leden. De overige 9 leden zijn aangewezen omdat ze een bijzonder belang hebben bij het werk van het waterschap. De belangen van het bedrijfsleven worden behartigd door 5 leden die zijn aangewezen door de Kamer van Koophandel. Ook de grote grondeigenaren (agrariërs) hebben een belang bij goed waterbeheer en mochten via hun organisatie LTO 3 bestuursleden aanwijzen. Tot slot wezen de gezamenlijke natuurterrein beherende organisaties 1 bestuurslid aan.

Het overzicht van de nieuwe leden van het algemeen bestuur is te vinden op de website, www.schielandendekrimpenerwaard.nl.