SGP/ChristenUnie aanvoerders op tournee

Dinsdagavond 3 maart belegde de lokale SGP van Krimpen en Capelle aan den IJssel een verkiezingsavond en gaf hiermee de aftrap voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen op woensdag 18 maart 2015 in deze regio.

De verkiezingsavond die omstreeks 19:30 uur startte trok vele belangstellenden uit Krimpen als Capelle aan den IJssel en de Krimpenerwaard. Het thema van de avond luidde; ‘’Veilig, Vitaal en vooral Verbonden’’.  Na een korte inleiding van de voorzitter van de lokale SGP afdeling voerden verschillende sprekers het woord. Eerste spreker van de avond was Servaas Stoop, lijsttrekker van de SGP voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Stoop stond in zijn inleiding stil bij 9 redenen om bij de aanstaande verkiezing SGP te stemmen. Zo heeft juist de SGP aandacht voor o.a. de agrarische sector, een bedrijvige economie, verkeer en verkeersveiligheid.

Rol Eerste Kamer
Tweede spreker tijdens de verkiezingsavond was de lijsttrekker van de SGP voor de Eerste Kamer, Peter Schalk. Schalk ging in op de rol en het werk is van de Eerste Kamer in het licht van het thema van de avond ‘’Veilig, Vitaal en vooral Verbonden’’. Ook ging hij in op de wijze waarop de leden van de Eerste Kamer gekozen worden. De lokaal bekende Chris van der Velden, 3de op de lijst voor de Provinciale Staten en thans nog Hoogheemraad bij het Waterschap Schieland en de  Krimpenerwaard liet als derde spreker het licht vallen op het belang  en nut van de Waterschappen en op de uitdagingen waar het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard  in de aankomende periode voor komt te staan.

Forum
Na de pauze was er een forum waar naast de drie eerder genoemde sprekers ook de heer Van de Wende aanschoof. Van de Wende is lijsttrekker voor de SGP/CU tijdens de aankomende Waterschapsverkiezing van 18 maart aanstaande. Tijdens het forum werd aan de velen aanwezigen de mogelijkheid geboden vragen te stellen aan de sprekers en met hen in debat te gaan, van deze mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt. De lokale SGP van Krimpen en Capelle aan den IJssel kijken, mede door de vele positieve reacties, terug op een zeer geslaagde verkiezingsavond.