SGP-ChristenUnie wil kosten besparen met behulp van drones

Het gebruik van drones, kleine onbemande helikopters, is prima inzetbaar in het waterbeheer. De SGP-ChristenUnie heeft de afgelopen bestuursperiode aandacht gevraagd voor deze innovatie.  Tot nu toe waren de kosten nog te hoog. De komende periode zullen de kosten dalen en biedt de inzet van drones kansen.

Drones zijn inzetbaar om bijvoorbeeld dijken te inspecteren, watermonsters te nemen en watergangen te controleren op een goede doorstroming van het water.

André van der Wende (lijsttrekker): “We zoeken naar mogelijkheden om structureel kosten te besparen. De inzet van drones is wellicht een mogelijkheid om de waterschapstaken efficiënt uit te voeren.” Op dit moment belemmerd regelgeving de toepassing van  drones. Zo moeten provincies voor het opstijgen van drones ontheffing verlenend. De SGP-ChristenUnie pleit dan ook voor een algemene vrijstelling voor waterschappen om drones op een verantwoorde wijze toe te passen.