SGP-ChristenUnie kandidaten hebben visie voor het Waterschap

Op 18 maart 2015 zijn niet alleen de verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar krijgt u ook de gelegenheid om te kiezen wie u gaat vertegenwoordigen in uw waterschap.

De waterschappen zijn de oudste democratisch gekozen organen van Nederland. Al eeuwen kiezen, boeren, burgers en buitenlui mensen die zij de zorg voor stevige dijken, goede waterkeringen en schoon water toevertrouwen. Water en veiligheid blijven in Nederland een dagelijkse zorg.

De kandidaten van de SGP-ChristenUnie zetten zich in voor degelijk en betrouwbaar bestuur, waarbij ze oog hebben voor de zorg voor de schepping en de veiligheid van mensen.

Lijsttrekker André van der Wende (Berkenwoude) is geboren en getogen op Goeree-Overflakkee. Het waterschapswerk is hem op het lijf geschreven. Bijna 20 jaar is hij actief in het waterschap. Van der Wende: “Twee zaken staan bovenaan. Allereerst vanuit de Bijbel het bouwen, maar ook het bewaren van de schepping. Daarnaast veiligheid, aangezien ik in de Watersnoodramp aan den lijve heb ondervonden hoe belangrijk veilige dijken zijn.

Harry Prinsen (Zoetermeer) kent het waterschap op zijn duimpje. De afgelopen jaren vormde hij samen met André van der Wende en Hoogheemraad Chris van der Velden de fractie van de SGP-ChristenUnie. ‘Graag wil ik dat de lijn om te kiezen voor structurele, innovatieve en duurzame oplossingen vasthouden, vanuit de overtuiging dat we goed moeten zorgen voor de schepping, maar ook voor de veiligheid van mensen’

John Vente (Moerkapelle) is de derde man op de lijst: “Droge voeten en schoon water zijn basale levensbehoeften en daar wil ik mij voor inzetten de komende periode.”

Kies op 18 maart een kandidaat met geloof en visie voor de toekomst. Geef geloof een stem!