De afgelopen dagen worden er op diverse plekken in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard dode vissen aangetroffen. Het betreft voornamelijk de Krimpenerwaard.

Zuurstoftekort in het water
Vissen sterven vaak als gevolg van zuurstoftekort in het water, bijvoorbeeld door krooslagen die op het water drijven of door explosieve groei van waterplanten op de bodem. Onze medewerkers verwijderen zoveel mogelijk kroos op plekken waar sprake is van stankoverlast en (kans op) vissterfte. Maar het warme weer is ook van invloed.
Verder hebben we alle onderhoudswerkzaamheden in de Krimpenerwaard tijdelijk neergelegd, om verdere zuurstofonttrekking aan het water te voorkomen. De dode vissen worden zo snel mogelijk geruimd.

Vermijd contact met dode vissen en zwem niet in natuurwater!
Vermijd direct of indirect contact met de dode vissen. Mocht u er toch mee in contact zijn gekomen, wast u zich dan goed met water en zeep.
Als u dode of zieke dieren aantreft, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij het hoogheemraadschap via telefoonnummer 010 45 37 200. De dode dieren worden dan verwijderd.