Kandidaatsinformatie

Wie ben ik
Mijn naam is Bart van der Roest en ik ben 64 jaar en woonachtig in Waddinxveen. Door mijn huwelijk ben ik in Waddinxveen terechtgekomen. Daar was er al snel betrokkenheid bij kerk en politiek. Daadwerkelijk is dat afwisselend tot uitdrukking gekomen in allerlei (bestuurs)functies, waaronder tweemaal een periode (1998 tot 2006) lid van de Waddinxveense gemeenteraad. Het waarom van deze betrokkenheid komt voort uit mijn geloof in Jezus Christus. Je bent niet van deze wereld, maar je staat er wel in. Dat betekent dat je je talenten ook op maatschappelijk vlak hebt in te zetten.

Mijn ervaring
Opgeleid als HBO’er weg- en waterbouwkunde met als afstudeerrichting Cultuurtechniek en Milieukunde is er altijd de betrokkenheid geweest met het werk van de waterschappen.

Binnen het ruime werkveld van Rijkswaterstaat heb ik in managementfuncties gewerkt in de droge en natte waterstaat, maar ook in de bedrijfsvoering en in het beheer en onderhoud. De laatste jaren werk ik als project- en contractmanager van grote(re) projecten. Van belang daarbij is dat er in de teams van Rijkswaterstaat en van opdrachtnemers goed wordt samengewerkt. Hierdoor worden projectdoelen veelal binnen de afgesproken financiële kaders gerealiseerd.

Kandidaat bij de waterschapsverkiezingen…
Sinds 2008 ondersteun ik de fractie van SGP-ChristenUnie van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het is de bedoeling dat ik ook na de verkiezingen betrokken blijf, hetzij als lid van het Algemeen Bestuur, hetzij als ondersteuner van de fractie. Daar heb ik zin in!