Fractielid

Ik ben:
Greet van den Bergh-Kempenaar, geboren net na de koude winter van 1963. Opgegroeid op een boerderij in waterschap Rijnland. Woon sinds 1988 in Moerkapelle.

Scholing en ervaring:
Sinds 1980 werk ik in de zorg. Als verpleegkundige begonnen, daarna jarenlang op de operatiekamer gewerkt als anesthesie-medewerker, en weer nu als verpleegkundige bij het Leger des Heils.

Vrijwilligerswerk heb ik gedaan bij het Rode Kruis,. Verder gaf ik leiding aan een Alpha-cursus en later Youth Alpha. Bestuurslid (secretaris) van de ChristenUnie, eerst Zevenhuizen-Moerkapelle, na gemeentelijke herindeling nog korte tijd secretaris van ChristenUnie Zuidplas en daarna Secretaris CU-bestuur voor Provincie Zuid-Holland. In de tijd van Zevenhuizen-Moerkapelle heb ik meegedaan in de steunfractie.

Hobby’s en vrije tijd:
Lezen, tuinieren, vooral het telen van de eigen groente, koken, wandelen, fietsen!

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in politiek en maatschappij. Daarom ben ik ook al zo lang betrokken bij de ChristenUnie. Ik vind het belangrijk om als christen in het leven te staan en de waarden die daarbij horen, zoals rentmeesterschap, goed om gaan met natuur en milieu en oog voor de zwakkere in de samenleving, uit te dragen.

Voor het waterschap is belangrijk:
Rentmeesterschap. Water is nodig om te leven, in het natuurlijke, maar ook als Christen denk ik bij “levend water” aan de bron van ons bestaan, de Here Jezus die gezegd heeft: “Ik ben het levende water”. Daarom kan ik mij helemaal vinden in de titel van ons verkiezingsprogramma: Levend water. Levend water is schoon water, dit is een van de taken van het waterschap die ik erg belangrijk vind.

Waar zet ik me graag voor in:
Eén van de dingen waar ik me hard voor wil maken is biodiversiteit en schoon water. In bestuurlijk opzicht ben ik er een groot voorstander van dat er ook in waterschap Schieland en de Krimpenerwaard er burgerleden bij het waterschap mogelijk worden. Zij kunnen niet alleen de waterschapsleden ondersteunen, maar het is ook een mooie kans voor de jeugd om ervaring op te doen. Mijns inziens vergroot dit de betrokkenheid en is een mooie manier om mensen in contact te brengen met het werk van waterschapsbestuurder.